Bron: inwoners van Amersfoort

Wat vindt de Amersfoorter van deze plannen?

Woensdag 22 november 2023 is het referendum.

We zullen de dialoog aangaan met bewoners, lokale ondernemers en andere belanghebbenden om een stad te creëren waarin iedereen zich thuis voelt. We zullen vragen naar jouw mening en stem als het gaat over betaald parkeren. Laat jouw stem dan ook die dag gelden. Samen zullen we bouwen aan een Amersfoort dat niet alleen trots is op haar verleden, maar ook hoopvol naar de toekomst kijkt.

Samen zijn wij de kracht die Amersfoort naar nieuwe hoogten zal tillen. Samen zijn wij de verandering die we willen zien in onze stad.

Samen zijn wij Amersfoort. Stem NEE tijdens het raadplegend referendum!

Stem Nee, stadsberichten

Zie pagina 3 voor meer informatie

Lieve mede-Amersfoorters,

Ik wil graag mijn bezorgdheid met jullie delen over het nieuwe parkeerbeleid dat de gemeente Amersfoort van plan is door te voeren. Als inwoner van deze prachtige stad, ben ik diep verontrust over de gevolgen van dit beleid. Het stadsbestuur wil betaald parkeren uitbreiden naar alle delen van Amersfoort, in plaats van alleen in de binnenstad. Dit heeft ernstige gevolgen voor ons allemaal, en ik voel de behoefte om mijn zorgen te uiten en een beroep te doen op jullie steun.

Ik ben geen politicus, geen beleidsmaker, maar gewoon iemand die elke dag zijn best doet om voor zijn ouders te zorgen. Als mantelzorger weet ik dat elke seconde telt, vooral als het gaat om het welzijn van onze geliefden. Stel je voor dat ik in de nabije toekomst mijn auto moet ophalen in een betaalde parkeerhub voordat ik naar mijn ouders kan gaan. En als ik daar ben, moet ik weer betalen. Als mijn ouders naar een hulpverlenende instantie moeten, moet ik opnieuw mijn portemonnee trekken.

Dit nieuwe parkeerbeleid zou niet alleen een financiële last voor ons betekenen, maar het zou ook enorm veel extra tijd kosten. Tijd die we niet kunnen missen als het gaat om de zorg voor onze dierbaren. Snel kunnen handelen in noodsituaties is van het grootste belang, vooral als het om ouderen gaat.

Nu ik dit zo opschrijf, voel ik de frustratie en boosheid opborrelen. Het is gewoon belachelijk. Onze stad is gebouwd op gemeenschap en solidariteit, en dit nieuwe parkeerbeleid lijkt daar volledig tegenin te gaan. Het is niet alleen een last voor mantelzorgers zoals ik, maar het treft ons allemaal.

Daarom roep ik jullie allemaal op om het burgerinitiatief “Referendum Amersfoort” te steunen en ‘nee’ te stemmen tijdens het raadplegend referendum op 22 november. Laten we samen opkomen voor een leefbare stad waarin we de zorg voor onze dierbaren niet bemoeilijken, maar juist vereenvoudigen. Laten we onze stem horen en samen de koers van ons Amersfoort bepalen.

Samen kunnen we het verschil maken. Laten we onze stad toegankelijk houden voor iedereen, ongeacht waar we wonen. Laten we samen ‘nee’ zeggen tegen het nieuwe parkeerbeleid en ja tegen een gemeenschap die om elkaar geeft.

Met vriendelijke groet,

Een bezorgde inwoner van Amersfoort

Referendum Parkeren Amersfoort