Burgerinitiatief Referendum Parkeerbeleid

WIE ZIJN WIJ 

“Een Burgerinitiatief voor een raadplegend referendum inzake Nieuw Parkeerbeleid Amersfoort”

In Amersfoort, een uitgestrekte stad waar de drukte soms overweldigend kan zijn, daar vinden we onze groep burgers die geloven in de kracht van inspraak en zelfbeslissing. We verenigen ons rondom de kernwaarden van democratisch genomen besluiten en toegankelijkheid voor allen. Dit initiatief is ontstaan uit de behoefte aan behoud van vrijheid in parkeren, een stukje zelfbeschikking over onze woonomgeving en het verlangen naar meer bloei van onze stad.

Onze insteek is het recht op vrij parkeren. We geloven dat dit een fundamenteel aspect is van een leefbare stad. Door dit recht te waarborgen, geven we bewoners de vrijheid om hun stad te verkennen en te ervaren zonder dat zij zich zorgen hoeven te maken over hoge parkeerkosten. We streven naar een evenwicht tussen mobiliteit en leefbaarheid, waarbij vrije parkeerplekken niet alleen de bewoners, maar ook de stad als geheel ten goede komen.

De bewoners van Amersfoort zijn de motor achter een sterk Amersfoort. Wij geloven dat de kracht van een stad ligt in haar inwoners. Door te verbinden, te luisteren en te handelen, kunnen we echte verandering teweegbrengen. Inspraak in eigen wijk is de hoeksteen van ons initiatief. Elke bewoner moet het recht hebben om gehoord te worden over de zaken die hem of haar raakt. Door deze inspraak te bevorderen, creëren we een stad waarin de gemeenschap zich gehoord en betrokken voelt bij de besluitvorming.

Democratisch genomen besluiten vormen de ruggengraat van ons initiatief. Wij streven ernaar dat beslissingen over onze stad gezamenlijk worden genomen, met respect voor de diverse behoeften en standpunten van de bewoners. Dit betekent dat iedere stem telt, en dat de besluiten transparant en begrijpelijk moeten zijn voor alle betrokkenen.

Amersfoort is een stad met een rijke geschiedenis en een levendige gemeenschap. Echter, we erkennen dat er nog ruimte is voor groei en verbetering. Te vaak worden bewoners nog geconfronteerd met beperkte alternatieven. Wij geloven dat het stimuleren van creatieve oplossingen en het ondersteunen van ondernemerschap de sleutel zijn tot een dynamische en bloeiende stad. We willen Amersfoort vooruit zien gaan, zodat het een stad wordt waarin iedereen kan gedijen.

Toegankelijkheid is een kernwaarde die we koesteren. Elke bewoner, ongeacht achtergrond, leeftijd of mobiliteit, moet volledig kunnen deelnemen aan het leven in onze stad. Dit betekent niet alleen fysieke toegankelijkheid, maar ook toegang tot informatie en de mogelijkheid om deel te nemen aan de besluitvorming.

Ons burgerinitiatief voor inspraak en zelfbeslissing in Amersfoort is geworteld in de overtuiging dat onze stad haar potentieel nog lang niet heeft bereikt. We zijn een diverse groep individuen die geloven in de kracht van samenwerking en gemeenschapszin. Samen streven we naar een stad waarin vrij parkeren, inspraak in eigen wijk, democratische besluiten, voldoende alternatieven en toegankelijkheid vanzelfsprekende normen zijn.

Woensdag 22 november 2023 houden wij een referendum. We zullen de dialoog aangaan met bewoners, lokale overheden en andere belanghebbenden om een stad te creëren waarin iedereen zich thuis voelt. We zullen vragen naar jouw mening en stem als het gaat over betaald parkeren. Laat jouw stem dan ook die dag gelden. Samen zullen we bouwen aan een Amersfoort dat niet alleen trots is op haar verleden, maar ook hoopvol naar de toekomst kijkt. Samen zijn wij de kracht die Amersfoort naar nieuwe hoogten zal tillen. Samen zijn wij de verandering die we willen zien in onze stad.

Samen zijn wij Amersfoort.

De Amersfoorters achter deze beweging

Tahsin Bülbül

Naast fractievoorzitter ook betrokken inwoner van Amersfoort. Initiatiefnemer van het referendum en mede uitvoerder.

Sylvie Lazet

Naast buitengewoon fractielid ook betrokken inwoner van Amersfoort. Initiatiefnemer van het referendum en mede uitvoerder.

Nuri Şeker

Naast buitengewoon fractielid ook betrokken inwoner van Amersfoort. Initiatiefnemer van het referendum en mede uitvoerder.

Laura Sportel

Laura Sportel

Betrokken inwoner van Amersfoort. Mede uitvoerder van het initiatief van het referendum en campagnevoerder.

Tom van Lamoen

Tom van Lamoen

Naast fractievoorzitter ook betrokken inwoner van Amersfoort. Initiatiefnemer van het referendum en mede uitvoerder.

Michaela Spaanstra PR-Winkel

Michaela Spaanstra

Betrokken en ondersteunend in de pr en marketing zaken voor dit burgerinitiatief..

Referendum Parkeren Amersfoort
Referendum Parkeren Amersfoort3 maanden geleden
Amersfoort, Holland
📢 Geweldig nieuws, Amersfoort! 🎉

We zijn verheugd en trots om de voorlopige telling van het referendum met jullie te delen. Amersfoort heeft massaal zijn stem laten horen over het voorgestelde nieuwe parkeerbeleid, en de resultaten spreken boekdelen!

Voorlopige cijfers:
❌ 74,06% stemde NEE
✅ 23,04% stemde JA
📝 2,57% stemde blanco
🚫 0,33% was ongeldig
Totaal aantal stemmen: 96.000

Dit is een krachtig voorbeeld van burgerparticipatie en democratie in actie. Jullie hebben de macht van jullie stemmen laten gelden en duidelijk gemaakt hoe jullie denken over het voorgestelde parkeerbeleid in heel Amersfoort.

Dank aan iedereen die heeft deelgenomen aan dit belangrijke proces. Samen bouwen we aan een stad waarin ieders stem gehoord wordt. Blijf betrokken en blijf trots op deelname aan de besluitvorming die onze gemeenschap vormgeeft!

#Amersfoort #ReferendumAmersfoort #ReferendumParkeren #Democratie #Burgerparticipatie
Referendum Parkeren Amersfoort
Referendum Parkeren Amersfoort3 maanden geleden
🗳️ Vandaag is het zover! De verkiezingsdag is aangebroken en jouw stem telt dubbel. Naast het kiezen van Tweede Kamerleden en partijen, vergeet niet deel te nemen aan het raadplegend referendum. 🚗 Stem NEE tegen het nieuwe parkeerbeleid van Amersfoort en zeg samen met ons: Geen betaald parkeren in heel Amersfoort! 🌐 Laat jouw stem horen en maak een verschil.

#Verkiezingen2023 #StemNeeAmersfoort #GeenBetaaldParkeren #amersfoort #referendum #ReferendumParkeren
Referendum Parkeren Amersfoort
Referendum Parkeren Amersfoort3 maanden geleden
Stem NEE tegen het voorgenomen nieuwe beleid betreffende betaald parkeren in heel Amersfoort!

We horen dat de meerderheid dit afkeurt. Maar wat zijn de gevolgen van betaald/vergunningparkeren in heel Amersfoort?

Financieel is het al zwaar voor velen, en dit beleid verslechtert die situatie. Ook bij bijvoorbeeld mantelzorgers is er onrust, gezien men weet dat elke seconde telt. Het nieuwe parkeerbeleid verspilt kostbare tijd die ze niet kunnen missen. Tevens zien we een toename van eenzaamheid bij ouderen na invoering van betaald parkeren in hun straat.

Laten we opkomen tegen eenzaamheid, armoede en slechte zorgverlening en ons uitspreken via het raadplegend referendum op 22 november. Steun het burgerinitiatief ‘Referendum Amersfoort’ en stem ‘NEE’.

Samen maken we het verschil, brengen we solidariteit terug en stoppen we dit ondoordachte en niet uitgewerkte parkeerbeleid

#BetaaldParkeren #ReferendumAmersfoort #StemNee #Amersfoort #StemOp22November #Burgerinitiatief #NeeTegenBetaaldParkeren #ReferendumParkeren #Referendum #ReferendumParkerenAmersfoort
Referendum Parkeren Amersfoort

Referendum Parkeren Amersfoort