Referendum Parkeerbeleid
22 november 2023

Bescherm Onze Leefomgeving: Stem tegen het Nieuwe Parkeerbeleid!

Op 22 november staat Amersfoort voor een cruciale keuze. Naast de Tweede Kamerverkiezingen hebben we ook een stem in het raadgevend referendum over het nieuwe parkeerbeleid. Dit beleid heeft verstrekkende gevolgen voor onze stad en voor jouw portemonnee. Laten we ons verzetten tegen dit onnodige financiële juk en samen opkomen voor de belangen van de Amersfoortse MKB’ers en inwoners!

Wat betekent dit nieuwe beleid voor ons?

Inkomstenderving voor MKB’ers: Het nieuwe parkeerbeleid zal de MKB’ers raken waar het pijn doet: in hun inkomsten. Klanten moeten betalen om te parkeren, wat hen kan ontmoedigen om lokaal te winkelen of bij lokale bedrijven te dineren.

Geld uit onze zakken: Dit beleid treft niet alleen de MKB’ers, maar ook alle inwoners van Amersfoort. We worden geconfronteerd met extra kosten voor parkeren, wat ons rechtstreeks in onze portemonnee treft.

Luister naar de stemmen van Amersfoort:

  • “Bekijk het per wijk, geen standaard betaald parkeren!” – We willen geen uniform beleid dat niet aansluit bij de specifieke behoeften van elke wijk.
  • “Ik ben tegen dit hele voorstel omdat er in mijn wijk niet gesleuteld hoeft te worden aan de openbare ruimte.” – Waarom veranderen wat al goed werkt?
  • “Los problemen op, maak ze niet zelf. Heel Amersfoort betaald parkeren, terwijl er op veel plekken geen problemen zijn.” – Laten we geen oplossingen zoeken voor problemen die er niet zijn.
  • “Ik ben niet tegen betaald parkeren in de binnenstad, maar wel bij mijzelf voor de deur (of de sportschool, de winkels etc).” – We willen de vrijheid behouden om te beslissen wanneer en waar we betalen voor parkeren.
  • “Het zou iedereen zijn eigen keuze moeten zijn of ze willen autorijden of niet. Dit is gewoon echt automobilistje pesten door alles betaald te willen maken. En daarmee benadeel je de automobilisten en de lokale ondernemers.” – Laten we niemand benadelen en samenwerken aan een eerlijk beleid dat de belangen van alle Amersfoorters beschermt.

Sta op voor onze leefomgeving, stem tegen het nieuwe parkeerbeleid op 22 november. Samen kunnen we een verschil maken en opkomen voor de MKB’ers en inwoners van Amersfoort!

Uit onderzoek is gebleken dat:

‘No parking no business’. Dat is een uitspraak uit de jaren vijftig. Toegeschreven aan Bernardo Trujillo. Een Amerikaans/Colombiaanse retail- en marketingexpert. Het komt erop neer dat een winkelcentrum of –gebied uitstekende parkeervoorzieningen moet kennen. Er is namelijk een sterke relatie tussen parkeervoorzieningen en winkelomzet.

DE AUTO IS ESSENTIEEL VOOR DE WINKELOMZET: HET BEWIJS

Samenvattend resulteren de volgende uitkomsten (bron):

  • 44% van alle bezoekers komt met de auto. Dat is een gemiddelde van zowel kernwinkelgebieden, stadsdeelcentra als wijkwinkelcentra.
  • De automobilist is goed voor 61% van de totale winkelomzet.
  • Bezoekers per auto besteden gemiddeld twee tot bijna drie keer zoveel als bezoekers die lopend komen of per fiets.
  • In een aantal stadsdeelcentra, met geheel of gratis parkeren, ligt het aandeel ‘auto’ in de winkelomzet vaak nog hoger dan 60% en bedraagt het omzetaandeel soms meer dan 80%.
  • Het parkeertarief, als er geen sprake is van gratis parkeren voor de consument, heeft weinig invloed en is dus relatief in-elastisch. Het maakt niet veel uit of je bijvoorbeeld € 1,80 of € 2,30 per uur moet betalen. Grote prijsverschillen, bijvoorbeeld 20 cent per uur of 3 euro per uur, hebben wel enige invloed. Maar wat écht uitmaakt is of het ‘gratis’ of juist ‘niet gratis’ is. Dat is allesbepalend.

VERDER: LEIDT GRATIS PARKEREN TOT EXTRA WINKELOMZET?

Het antwoord hierop is een volmondig ‘ja’. Er zijn namelijk 26 stadsdeelcentra en (delen van) kernwinkelgebieden bekeken. Bij acht van deze centra kan (geheel of gedeeltelijk) gratis worden geparkeerd. Bij achttien centra is er sprake van betaald parkeren. Het percentage dat met de auto komt in deze centra – daar waar er sprake is van betaald parkeren – bedraagt 39%. Deze groep is dan goed voor 55% van de winkelomzet. Vergelijk dit eens met de centra met gratis parkeren. Hier komt 53 % met de auto. En dat is goed voor 75% van de winkelomzet. Centra met gratis parkeren worden dus door ruim 14%-punt extra autobezoekers bezocht. En wanneer dat nieuwe autoklanten betreft, levert dat 20% extra omzet op.

Maar is dit niet een vervanging van transportmiddel, zal een aantal van u misschien beweren? Betreft dit niet mensen die anders lopend of met de fiets zouden zijn gekomen? Klopt, zeggen wij dan. Maar slechts voor een klein deel. Een groot deel bestaat uit nieuwe autoklanten. En dat zijn met name ook mensen uit het secundair verzorgingsgebied, die anders niet of veel minder zouden komen. En dat zijn juist de bezoekers die vaak extra veel besteden.

EFFECT INVOER BETAALD PARKEREN

En wat is het effect van het invoeren van betaald parkeren? Daar waar het eerst gratis was? Gemiddeld genomen nam het bezoek aan het winkelcentrum met 20% af. Dat had een negatief effect op de winkelomzet van ongeveer 30%. Forse percentages. Percentages die het verschil kunnen maken tussen succes en faillissement.

Referendum Parkeren Amersfoort